Het Steunpunt GOK ondersteunde het onderwijsveld in het vormgeven van gelijke onderwijskansen tot 31 december 2009. Toen werd de financiering stopgezet door de opdrachtgever (Departement Onderwijs).

Deze website biedt een overzicht van de ondersteuning die in de periode 2005-2009 werd geboden. Scholen met GOK-werking kunnen deze site blijven raadplegen. Hij wordt echter niet meer aangevuld.

 

 

 
 
Presentaties van studiedag
Goed geGOKt?
(8 december 2010)

GOKschrift 13 is uit          

Lees het opiniestuk
Ceci n'est pas un taalbeleid

Vijf krachtlijnen voor
een efficiënt diversiteitsbeleid

Heeft elk kind talenten?
Lees er een artikel over.

Het verschil maken.
Onderzoeksrapport over GOK in het secundair onderwijs.


2009 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact
Ontwerp website: Ballyhoo Webdesign