18 september 2008

Beleidsvoerend

vermogen

 

Lees meer over de inhoud van de bijdragen over beleidsvoerend vermogen.

1. Gelijkgestemd op weg?
GOK-visies en -praktijken in het secundair onderwijs

2. Niets gaat vanzelf.
Een groeipad naar integratie van GOK-initiatieven in enkele basisscholen

3. Ervaren loodsen, met en tegen de stroom.
GOK-begeleiders aan het woord