18 september 2008

Kies dezelfde stroom

Beleidsvoerend vermogen
- Ronde 2:
  Niets gaat vanzelf. Een
  groeipad naar integratie
  van GOK-initiatieven in
  enkele basisscholen.
- Ronde 3:
  Ervaren loodsen, met en
  tegen de stroom. GOK-
  begeleiders aan het
  woord

Kies een andere stroom

- Taalbeleid
- Breed evalueren
- School en ouders, ouders
  en school
- Krachtige leeromgeving
- Brede school

Beleidsvoerend

vermogen

 

Ronde 1:
Gelijkgestemd op weg?
GOK-visies en -praktijken in het secundair onderwijs

Een succesvol GOK-beleid begint bij een doelgerichte visie die door het hele schoolteam gedragen wordt. Hoe sterk en hoe homogeen is de visie op gelijke
kansen in het Vlaamse onderwijsveld eigenlijk? Welke kennis, overtuigingen en percepties liggen eraan ten grondslag? En tot welke praktijken in en buiten de leslokalen leidt dit?

Het Steunpunt GOK deed onderzoek naar GOK-visies en -praktijken op zes TSO/BSO-scholen en interviewde sleutelfiguren uit het beleid, de inspectie en de pedagogische begeleiding.

De onderzoekers stelden de resultaten tijdens dit onderdeel voor en wisselden daarover van gedachten met Rudi Schollaert, expert onderwijsvernieuwing, en met het publiek.