18 september 2008

Kies dezelfde stroom

Beleidsvoerend vermogen
- Ronde 1:
  Gelijkgestemd op weg?
  GOK-visies en -praktijken
  in het secundair onderwijs
- Ronde 3:
  Ervaren loodsen, met en
  tegen de stroom. GOK-
  begeleiders aan het
  woord

Kies een andere stroom

- Taalbeleid
- Breed evalueren
- School en ouders, ouders
  en school
- Krachtige leeromgeving
- Brede school

Beleidsvoerend

vermogen

 

Ronde 2:
Niets gaat vanzelf.
Een groeipad naar integratie van GOK-initiatieven in enkele basisscholen

Vaak blijven acties in het kader van het GOK-plan beperkt tot eenmalige, soms wat op zichzelf staande initiatieven. Ze stromen niet door naar het hele team en raken ook niet ingebed in de brede klas- en schoolwerking.

Met het Groeipad naar integratie bieden we scholen een spiegel om vast te stellen in welke mate en op welke aspecten van hun werking er al samenhang en samenwerking gerealiseerd is.

We koppelen dit aan strategieën en initiatieven om de integratie en samenwerking verder te ondersteunen. We volgen enkele basisscholen en reflecteren op de context, de condities en het proces.

  • Danny Huijsmans, directeur Basisschool Sint-Jan, Lommel
  • Eric Bakkers, directeur Vrije Basisschool Kadee, Tongerlo
  • Ferre Laevers (Steunpunt GOK)