18 september 2008

Kies dezelfde stroom

Beleidsvoerend vermogen
- Ronde 1:
  Gelijkgestemd op weg?
  GOK-visies en -praktijken
  in het secundair onderwijs
- Ronde 2:
  Niets gaat vanzelf. Een
  groeipad naar integratie
  van GOK-initiatieven in
  enkele basisscholen.

Kies een andere stroom

- Taalbeleid
- Breed evalueren
- School en ouders, ouders
  en school
- Krachtige leeromgeving
- Brede school

Beleidsvoerend

vermogen

 

Ronde 3:
Ervaren loodsen, met en tegen de stroom.
GOK-begeleiders aan het woord


Een delegatie GOK-begeleiders uit basis- en secundair onderwijs gaat in op de vragen van een nieuwsgierige interviewer:

  • Wat heeft GOK opgeleverd voor het beleidsvoerend vermogen van scholen?
  • Welke kansen heeft GOK geschapen om scholen met de stroom mee te krijgen, voor het toepassen van kansenbevorderende praktijken, maar vooral ook voor het uitwerken van een visie op kansenbevordering en het inbedden van sterke praktijken in een doelgericht en planmatig beleid?
  • Tegen welke obstakels zijn de begeleiders zoal aangevaren en hoe hebben ze dan het schip weer vlot gekregen?
  • Wat hebben de GOK-begeleiders geleerd uit hun ervaringen op de scholen?
  • En wat zien ze als uitdagingen voor de toekomst, als een geïntegreerd begeleiderskorps het loodswerk voor gelijke kansen op zich neemt? 


Panelleden:

  • Erna Janssens (VSKO, secundair onderwijs)
  • Gerda Bruneel (VSKO, basisonderwijs)
  • Jan Lecocq (GO! ex-GOK begeleieder secundair onderwijs)
  • Karen Dehaen (OVSG, basisonderwijs)
  • Marc Smolenaers (VLOR werkgroep, secundair onderwijs)


Een neerslag van de werking van de GOK-begeleiders gedurende de eerste 2 GOK-cycli is te vinden in volgend boek dat verschijnt in september 2008:


Peeters, L. (2008).
Oog voor meer gelijke onderwijskansen, een handleiding voor beginnende begeleiders.Vlaamse Onderwijsraad, Brussel.


Het boek werd in deze ronde voorgesteld door Patrice Caremans (sirecteur VLOR)

Verslag

Download het verslag.

Folder

Download de folder van de VLOR-publicatie 'Oog voor meer gelijke onderwijs- kansen'.

Ga naar

- startpagina De lat hoog...
  voor iedereen!
- programma
- www.steunpuntgok.be
- GOKschrift