18 september 2008

Kies dezelfde stroom

Brede school
- Ronde 1:
  Een brede school, wat is
  dat? Referentiekader
  Brede School 
- Ronde 3:
  De Brede School inhou-
  delijk uitgedaagd. Wer-
  ken aan een brede leer-
  en leefomgeving

Kies een andere stroom

- Taalbeleid
- Breed evalueren
- School en ouders, ouders
  en school
- Beleidsvoerend vermo-
  gen
- Krachtige leeromgeving

Brede school

 

Ronde 2:
De handen in elkaar!
Samenwerking en netwerkvorming binnen Brede School

Samenwerking tussen partners uit diverse sectoren is van cruciaal belang om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren en waar nodig te ondersteunen. Maar hoe pak je dat aan?

De praktijk wijst uit dat samenwerken niet altijd evident is.

Tijdens deze bijdrage bespraken we inzichten en handvaten rond samenwerking en netwerkvorming. We gingen ook in op ervaringen van bredeschoolprojecten.

 

Presentatie

Download de presentatie.

LINK

Meer informatie over samenwerken binnen een Brede School, vindt u op www.vlaanderen.be/
bredeschool.

Ga naar

- startpagina De lat hoog...
  voor iedereen!
- programma
- www.steunpuntgok.be
- GOKschrift