18 september 2008

Kies dezelfde stroom

Brede school
- Ronde 1:
  Een brede school, wat is
  dat? Referentiekader
  Brede School
- Ronde 2:
  De handen in elkaar!
  Samenwerking en net-
  werkvorming binnen
  Brede School

Kies een andere stroom

- Taalbeleid
- Breed evalueren
- School en ouders, ouders
  en school
- Beleidsvoerend vermo-
  gen
- Krachtige leeromgeving

Brede school

 

Ronde 3:
De Brede School inhoudelijk uitgedaagd
Werken aan een brede leer- en leefomgeving

De inhoudelijke vormgeving van een Brede School staat doorgaans niet als eerste punt op de agenda. Organisatorische aspecten vragen veel aandacht.

We mogen echter niet uit het oog verliezen dat de Brede School ook ergens over gààt. Ze stelt zich tot doel de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te verhogen en te verbreden. Het creëren van een brede leer- en leefomgeving, vormt de inhoudelijke uitdaging van het project.

Binnen een Brede School kunnen kinderen en jongeren een grote diversiteit aan 'leer'ervaringen opdoen. Maar hoe pak je dat aan? En wat betekent dat concreet in de praktijk? Deze vragen vormden het vertrekpunt van de bijdrage.

 

Veerle Ernalsteen, Steunpunt GOK

Presentatie

Download de presentatie.

Link

Meer info hierover vindt u in de Toelichting op www.vlaanderen.be/ bredeschool.

Ga naar

- startpagina De lat hoog...
  voor iedereen!
- programma
- www.steunpuntgok.be
- GOKschrift