18 september 2008

Kies dezelfde stroom

Breed evalueren
- Ronde 2:
  Waar liggen de  talenten
  van je nieuwe leerlingen?
  JongerenBeginbeeldIn-
  strument instroom Secun-
  dair Onderwijs
- Ronde 3: 
  Controlefreaks: to be or
  not to be? Evalueren om
  jongeren meer leerkan-
  sen te geven 

Kies een andere stroom

Taalbeleid
- School en ouders, ouders
  en school
- Beleidsvoerend vermo-
  gen
- Krachtige leeromgeving
- Brede school

Breed evalueren

 

Ronde 1:
Hoe kan ’anders evalueren’ het verschil maken op school?

Debat

Hoe kan competentiegericht evalueren bijdragen aan gelijke onderwijskansen? Het lijkt evident dat evalueren alles te maken heeft met gelijke onderwijskansen: het falen en lukken wordt immers vanuit de evaluatie bepaald. Maar misschien legt het competentiegericht werken de lat veel hoger? En hoe is dat dan te rijmen met gelijke onderwijskansen?

Het Steunpunt GOK heeft een uitgebreide visietekst ontwikkeld over de mogelijkheden van competentiegericht evalueren voor het realiseren van gelijke onderwijskansen. Deze tekst is een boeiend startpunt om een evaluatiebeleid uit te tekenen op schoolniveau.

We praten met een panel van ervaringsdeskundigen en specialisten. Het gesprek wordt opgehangen aan vier grote thema’s:

1. Welke impact streven we na?
2. Welke relaties leggen we tussen evaluatie en wat er in de klas gebeurt binnen het onderwijsleerproces?
3. Hoe kunnen we procesevaluatie beter uitbouwen?
4. Welke randvoorwaarden zijn er nodig?

Panelleden:

  • Leen Debie, Pedagogische Begeleidingsdienst Gent
  • Marc Raemdonck, directeur Instituut Sint-Maria Antwerpen
  • Franz Verplancke, directeur Sint-Amandscollege Kortrijk
  • Kaat Delrue, Lerarenopleiding Arteveldehogeschool Gent
  • Ludo Heylen, Steunpunt GOK, Werkgroep Breede evalueren
     

Moderator: Piet van Avermaet, Steunpunt GOK