18 september 2008

Kies dezelfde stroom

Breed evalueren
- Ronde 1: 
  Hoe kan ‘anders evalue-
  ren’ het verschil maken
  op school? Debat
- Ronde 2:
   Waar liggen de talenten
  van je nieuwe leerlingen?
  JongerenBeginbeeldIn-
  strument instroom Secun-
  dair Onderwijs

Kies een andere stroom

Taalbeleid
- School en ouders, ouders
  en school
- Beleidsvoerend vermo-
  gen
- Krachtige leeromgeving
- Brede school

Breed evalueren

 

Ronde 3:
Controlefreaks: to be or not to be?

Evalueren om jongeren meer leerkansen te geven

 

We evalueren veel. Eén jaar van de zes jaren secundair onderwijs gaat op aan evaluaties. Daarbij zijn we vooral controlerend bezig. Bijna dagelijks wordt getoetst of leerlingen wel leren, meestal gaat het daarbij om reproductieve kennis.

Maar het kan ook anders bekeken worden. Evalueren is jongeren stimuleren in hun brede ontwikkeling als persoon. Op zoek naar kenmerken voor een brede evaluatie stellen we ons vragen zoals:

- Waarom evalueren we?
- Wie evalueert?
- Wanneer wordt er geëvalueerd?
- Wat willen we evalueren (kennis, vaardigheden,
  attitudes, competenties)?
- Welke factoren verhogen de betrokkenheid van
  jongeren?
- Wat is de kracht van positieve feedback, van perma-
  nente en procesevaluatie, van ontwikkelingsgericht
  evalueren?
- Welke evaluatievormen verhogen de zelfverantwoor-
  delijkheid van jongeren?
- Hoe maakt criteriumgericht evalueren de feedback
  transparanter?

Tijdens de workshop gingen we in dialoog met elkaar en met de eigen schoolpraktijk en lieten we ons inspireren door praktijkvoorbeelden om daarna zelf aan de slag te gaan. We werkten met ervaringsoefeningen, geleide reflectie, theoretische onderbouwing en toepassingsopdrachten (binnen het eigen vakgebied).


De voorbije jaren heeft het Steunpunt GOK praktijkvoorbeelden uitgewerkt rond anders evalueren/competentiegericht evalueren. Deze voorbeelden bespelen een breed spectrum. Aan de ene kant heb je voorbeelden die laagdrempelig zijn om in te stappen in het competentiegerichte evalueren. Ze geven leerkrachten de kans om zeer geleidelijk stappen te zetten. Aan de andere kant heb je voorbeelden die zeer uitdrukkelijk en consequent het competentiegericht evalueren promoten. Ze willen leerkrachten inspireren die er nu al helemaal willen voor gaan.


De voorbeelden werden gelinkt aan evaluatiefiches waarop meer informatie wordt gegeven over de evaluatiemethodiek met onder andere aandachtspunten voor het gebruik ervan. In de workshop kwamen voorbeelden van basis en secundair onderwijs aan bod komen.


Leen Pil en Jef Deschuyffeleer (Steunpunt GOK)

 

Hand-out

Download de hand-out, een kijkwijzer bij de vertoonde film.

Ga naar

- startpagina De lat hoog...
  voor iedereen!
- programma
- www.steunpuntgok.be
- GOKschrift