Leuven, 18 september 2008

WAAR EN WANNEER?

De conferentie vond plaats in Leuven op donderdag 18 september 2008, van 8.30 tot 16.30 u.

Doelgroep


- beleidsmakers, inspec-
  tie, pedagogisch begelei-
  ers, medewerkers van
  wetenschappelijke cen-
  tra, CLB-medewerkers, 
  lerarenopleiders, LOP-
  verantwoordelijken;

- directies, GOK-leerkrach-
  ten en zorgcoördinatoren
  van basis- en secundair
  onderwijs; 
 
 DE LAT HOOG... VOOR IEDEREEN!

Bij de start van de derde GOK-cyclus organiseert het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen de conferentie 'De lat hoog... voor iedereen!'

Werken aan gelijke onderwijskansen is een belangrijke opdracht voor elke school. De lat voor iedereen hoog leggen, en kansen bieden aan elke leerling om tot maximale ontplooiing te komen, ongeacht zijn of haar herkomst of geslacht, behoort tot een van de grootste uitdagingen van ons onderwijs.

Met deze conferentie blikken we niet alleen terug op zes jaar GOK-werking, maar kijken we ook naar de toekomst. In een reeks boeiende bijdragen worden uiteenlopende aspecten van gelijke onderwijskansen uitgediept met experten en ervaringsdeskundigen terzake. Deze conferentie wil ook een platform zijn voor ontmoeting en uitwisseling met collega's.

PRESENTATIES

Bekijk het programma en de bijhorende presentaties.
 

Fotogalerij

Bekijk de fotogalerij van de conferentie (29 foto's). 
 

Partners

Deze conferentie is een organisatie van het Steunpunt GOK, dat de volgende partners verenigt:

- Centrum voor Taal en
  Onderwijs, K.U.Leuven
- Centrum voor Ervarings-
  gericht Onderwijs, K.U.
  Leuven
- Steunpunt Diversiteit 
  en Leren, Universiteit
  Gent
 

CONTACT

conferentie
@steunpuntgok.be