18 september 2008

krachtige leeromgeving

 

Lees meer over de inhoud van de bijdragen over krachtige leeromgeving.

Inbreken in de klas…
Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen.

De opzet is in de drie ronden dezelfde, maar de praktijken worden telkens verschillend ingevuld afhankelijk van het onderwijsniveau.

1. Kleuteronderwijs
 
2. Lager onderwijs 

3. Secundair onderwijs