Leuven, 18 september 2008

OPENINGSLEZING

Kris Van den Branden gaf in naam van het directie- comité van het Steunpunt GOK de plenaire openingslezing.

- Download de tekst.
- Download de powerpoint.

EINDTOESPRAAK

Met een plenaire lezing sloot Minister Frank Vandenbroucke de dag af.

PRESENTATIES

Presentaties, hand-outs en verslagen: u vind ze door te klikken op de links in de tabel hiernaast.

Programmaboekje

Download het programmaboekje.

Foto's

Bekijk de foto's van de conferentie in de fotogalerij.

Ga naar

- startpagina De lat hoog...
  voor iedereen! 
- www.steunpuntgok.be
- GOKschrift

Programma

STROOM RONDE 1 RONDE 2 RONDE 3
TAALBELEID Taal, taal en nog eens taal!
Een taalbeleid implementeren in de basis- en secundaire school
Presentatie, video en hand-out
Wie is er bang voor meertaligheid?
Debat
Presentatie en verslag
Zeg eens AAA!
MILOS meet spreekvaardigheid in de lagere school
Presentatie en flyer
BREED EVALUEREN Hoe kan ‘anders evalueren’ het verschil maken op school?
Debat
Verslag
Waar liggen de talenten van je nieuwe leerlingen?
Jongerenbeginbeeld- instrument instroom Secundair Onderwijs
Presentatie
Controlefreaks: to be or not to be?
Evalueren om jongeren meer leerkansen te geven
Hand-out
SCHOOL & OUDERS / OUDERS & SCHOOL Ouders in (inter)actie!
Ouderparticipatie en Nederlands leren door projectwerk
Presentaties en verslag
Doorstroming & oriëntering:
ook aandacht voor ouders
Presentaties en verslag
School en ouders: partners of concurrenten?
Debat
Presentatie en verslag
BELEIDSVOEREND VERMOGEN Gelijkgestemd op weg?
GOK-visies en -praktijken in het secundair onderwijs
Presentatie
Niets gaat vanzelf.
Een groeipad naar integratie van GOK-initiatieven in enkele basisscholen 
Presentatie
Ervaren loodsen, met en tegen de stroom.
GOK-begeleiders aan het woord
Verslag en folder
KRACHTIGE LEEROMGEVING Inbreken in de klas…
Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijs- kansen in het kleuteronderwijs Presentaties en hand-outs
Inbreken in de klas…
Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijs- kansen in het lager onderwijs
Presentaties en hand-outs
Inbreken in de klas…
Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijs- kansen in het se- cundair onderwijs
Presentaties en hand-outs
BREDE SCHOOL Een brede school, wat is dat?
Referentiekader Brede School
Presentatie
De handen in elkaar!
Samenwerking en netwerkvorming binnen Brede School
Presentatie
De Brede School inhoudelijk uitgedaagd
Werken aan een brede leer- en leefomgeving
Presentatie