18 september 2008

Kies dezelfde stroom

School en ouders/ouders en school
- Ronde 2:
  Doorstroming & oriën-
  tering: ook aandacht
  voor ouders
- Ronde 3:
  School en ouders:
  partners of concurren-
  ten? Debat

Kies een andere stroom

- Taalbeleid
- Breed evalueren
- Beleidsvoerend vermo-
  gen
- Krachtige leeromgeving
- Brede school

School & ouders/

Ouders & school

 

Ronde 1:
Ouders in (inter)actie!
Ouderparticipatie en Nederlands leren door projectwerk

Ook anderstalige ouders in (inter)actie!: een lagere school en een partner binnen het Volwassenenonderwijs werken samen rond een NT2-traject voor ouders. De laatste tijd is er in Vlaanderen veel discussie over de "beperkte betrokkenheid" van anderstalige ouders bij het onderwijs van hun kind. Een te beperkte kennis van de Nederlandse taal is één van de oorzaken daarvan. Daarom wil men anderstalige ouders stimuleren om NT2-lessen te volgen.

Op sommige plaatsen werd een lesaanbod voor ouders voorzien. Dit aanbod kende echter een wisselend succes en de effecten op de interactie tussen ouders en school waren vaak teleurstellend. Daarom heeft het CTO/Steunpunt GOK een methodiek ontwikkeld die zich niet alleen specifiek richt op doelgerichte inhouden voor taallessen voor ouders maar ook op de interactie met de school en/of de omgeving. Deze methodiek werd in het schooljaar 2007-2008 uitgeprobeerd in een aantal scholen en de resultaten ervan zijn veelbelovend.

Deelnemers kregen een uitgebreid gedocumenteerd verslag van dit project met getuigenissen uit de praktijk. Aan het einde van deze bijeenkomst was er de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Kwamen getuigen vanuit de praktijk:

  • Renilde Janssens (NT2-lesgever Ouders in Interactie , De Knipoog, Vilvoorde)
  • Ingrid De Keuster (NT2-lesgever Ouders in Interactie, De Piramide, Antwerpen)

 

Lies Houben en Heidi De Niel (Steunpunt GOK)

 

Presentatie

Download de presentaties over het project:
- in het algemeen
- in de praktijk.

Verslag

Download het verslag.

Oproep

Wil je school instappen in het project? Bekijk de nieuwe oproep.

Ga naar

- startpagina De lat hoog...
  voor iedereen!
- programma
- www.steunpuntgok.be
- GOKschrift