18 september 2008

Kies dezelfde stroom

School en ouders/ouders en school
- Ronde 1: 
  Ouders in (inter)actie!
  Ouderparticipatie en
  Nederlands leren door 
  projectwerk
- Ronde 2:
  Doorstroming & oriën-
  tering: ook aandacht
  voor ouders

Kies een andere stroom

- Taalbeleid
- Breed evalueren
- Beleidsvoerend vermo-
  gen
- Krachtige leeromgeving
- Brede school

School & ouders/

Ouders & school

 

Ronde 3:
School en ouders: partners of concurrenten?
Debat

Ouders betrekken bij het schoolleven van hun kind(eren), staat bij veel scholen op de agenda.

In dit debat verkennen we aan de hand van stellingen verschillende aspecten:

- Waarom willen we als school ouders betrekken? Hoe?
- Waarom willen ouders betrokken worden? Op welke
  vlakken?
- Hoe communiceren we met ouders?
- In hoeverre kunnen ouders en school eisen stellen
  aan mekaar?

Deze bijdrage startten we met een korte uiteenzetting van het begrippenkader. Vervolgens leidde een moderator het debat -met publieksinteractie- in goede banen. 

Inleiding: Cis Verschaeve, Steunpunt GOK

Moderator: Werner Trio

Debat met

  • Ludo Claes, Stafmedewerker Onderwijs, VCOV Ouderkoepel
  • Marie-Anne Godderis, Departement Onderwijs, Universiteit Antwerpen
  • Brigitte Hemmerijckx, Teamverantwoordelijke, Intercultureel Netwerk Gent vzw
  • Marc Laquière, Pedagogisch medewerker Federatie Marokkaanse Verenigingen (FMV)
  • Veerle Van de Velde, Lokaal Overleg Platform (LOP), Mechelen
  • Chico Detrez, adjunct-directeur Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten, Antwerpen

 

Presentatie

Download de presentatie van de inleiding.

Verslag

Download het verslag van het debat.

Ga naar

- startpagina De lat hoog...
  voor iedereen!
- programma
- www.steunpuntgok.be
- GOKschrift