18 september 2008

Kies dezelfde stroom

Taalbeleid
- Ronde 1
  Taal, taal en nog eens
  taal! Een taalbeleid im-
  plementeren in de basis-
  en secundaire school
- Ronde 3:
  Zeg eens AAA! MILOS
  meet spreekvaardigheid
  in de lagere school

Kies een andere stroom

- Breed evalueren
- School en ouders, ouders
  en school
- Beleidsvoerend vermo-
  gen
- Krachtige leeromgeving
- Brede school

Taalbeleid

 

Ronde 2:
Wie is er bang voor meertaligheid?
Debat

In het GOK-beleid wordt terecht veel nadruk gelegd op taalvaardigheidsonderwijs Nederlands: schoolse taalvaardigheid in het Nederlands is nu eenmaal belangrijk voor leerlingen om mee te kunnen in het onderwijs. Ook de vaststelling dat de leerlingenpopulatie in het Vlaams Onderwijs steeds meertaliger wordt is een feit waar niemand omheen kan.

Waar de meningen blijven uiteenlopen is het antwoord op de vraag welke plaats die meertaligheid dan in het onderwijs moet krijgen. Volgens de enen kan het inzetten van de thuistaal van leerlingen een faciliterende factor zijn voor de ontwikkeling van de taalvaardigheid in het Nederlands; anderen vrezen dat het inzetten van de thuistaal net ten koste van die taalvaardigheid Nederlands zal gaan.

Het debat wordt vaak gevoerd vanuit angsten die op onzekerheid zijn gebaseerd: blijven leerlingen wel bij de les als ze in hun eigen taal mogen overleggen, leidt het toelaten van de eigen taal niet tot een brabbeltaaltje,…?

Een korte voorstelling van het Thuistaalproject in vier Gentse basisscholen zal de aanzet vormen voor een debat. Daarin laten we een aantal actoren aan het woord die dagelijks met het thema te maken hebben (beleidsmakers, mensen uit het onderwijsveld, ouders, …) en zoeken een antwoord op de vraag: "Vormt het gebruik van de thuistaal in de klas echt een bedreiging, of kan ze worden benut als steiger voor het leren?”

Introductie: Katrien Bultynck (CTO, K.U.Leuven) en Sven Sierens (SDL, UGent)


Moderator: Philippe Vangeneugden, coördinator kwaliteitondersteunende projecten Huis van het Nederlands, Brussel


Namen deel aan het debat:

  • Hilde De Smedt, Foyer
  • Machteld Verhelst, Centrum voor Taal en Onderwijs, K.U.Leuven
  • Paul Geerts, directeur IMS Borgerhout
  • Saban Gök, lid schoolraad Basisschool De Mozaïek, Gent

Presentatie

Download de presentatie met de inleiding over het Thuistaalproject.

Verslag

Download het verslag van het debat.

Ga naar

- startpagina De lat hoog...
  voor iedereen!
- programma
- www.steunpuntgok.be
- GOKschrift