start > hoger onderwijs > materiaal > gok-kijkwijzer

Kijkwijzer voor Gelijke Onderwijskansen in een zorgbrede lerarenopleiding

Doel van de kijkwijzer
De Kijkwijzer voor Gelijke Onderwijskansen:

 • brengt de TVO-competenties en TVO-doelen samen, waaraan met aspirant-leraren tijdens de opleiding gewerkt kan worden
  • onder TVO-competenties verstaan we het geheel van inzichten, vaardigheden en attitudes, dat een leerkracht moet verwerven om in het basisonderwijs of secundair onderwijs een sterk taalvaardigheidsonderwijs te realiseren 
  • met TVO-doelen verwijzen we naar de onderwijspraktijk met betrekking tot taalvaardigheid van de lerarenopleiding zélf: leraren-in-opleiding moeten – o.a. wat TV betreft – van gelijke onderwijskansen kunnen genieten
 • reikt lectoren of teams die zich op één of meer TVO-doel(en) en/of TVO-competenties willen
 • bevat naast TVO-competenties en TVO-doelen ook de competenties en doelen van de vijf andere GOK-pijlers
 • werd in samenwerking ontwikkeld door het vroegere Steunpunt NT2, het vroegere Steunpunt ICO en het ECEGO


Opbouw van de Kijkwijzer

de kijkwijzer bevat twee deelinstrumenten:
 1. instrument 1 helpt studenten om GOK-competenties te verwerven
 2. instrument 2: omschrijft GOK-doelstellingen binnen de opleiding


binnen elk deelinstrument komen 6 thema's aan bod:
 1. overkoepelende competenties/doelen
 2. preventie en remediëring
 3. taalvaardigheidsonderwijs
 4. socio-emotionele ontwikkeling
 5. intercultureel onderwijs
 6. leerlingen/studentenparticipatie
 7. doorstroming en oriëntering


in beide instrumenten kan elk thema betreden worden via drie ingangen:
 1. een basisingang met algemene competenties/doelen
 2. een ingang met algemene competenties, doelen en subdoelen
 3. verdere concretiseringen als inspiratie voor mogelijke initiatieven...

Download
Download de kijkwijzer
(PDF-document)


Referentie

Steunpunt Associatie (2004). De Kijkwijzer voor Gelijke OnderwijsKansen in een zorgbrede lerarenopleiding.

'Vandaag kampioen in wiskunde, morgen ook in gelijke kansen' (Frank Vandenbroucke)
2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact