start > lager onderwijs > artikels en boeken

Artikels en boeken over gelijke onderwijskansen in het lager onderwijs

Publicatie door medewerkers van het Steunpunt GOK:

cover EE-cahier
Heylen, L. (red.) (2006).
Differentiatie in de klas. Omgaan met verschillen.
EE-Cahier. Cego Publishers.

 

 

Hieronder vindt u verwijzingen naar artikels en boeken die relevant zijn voor gelijke onderwijskansen in het kleuteronderwijs.

 • Thema taalvaardigheid

  logo CTO
  Bekijk het overzicht van artikels en boeken over taalvaardigheid op de website van het CTO.
 • logo vonk
  Wijns, L. (2005).
  De Babylonische spraakverwarring voorbij. Een visie op een integraal (taal)beleid.
                       In: Vonk, jrg. 35/1, p. 3-15.


  log Expertisecentrum Nederlands
  Bekijk het overzicht van publicaties en producten over interactief taalonderwijs op de website van het Expertisecentrum Nederlands in Nijmegen.

De Taallijn is een samenwerking tussen Sardes en Expertisecentrum Nederlands. Doel is bevordering van taalontwikkeling, ouderbetrokkenheid en gebruik van ICT in kleuter- en lager onderwijs. Site met interessante downloads.


 • Thema omgaan met diversiteit

  logo SDL
  Bekijk het overzicht van publicaties en materialen over omgaan met diversiteit op de website van het Steunpunt Diversiteit & Leren.

 •  


 • Thema's preventie en remediëring en socio-emotionele problemen

  logo ICO
  Bekijk de reeks EE-cahier en het EE-m@gazine met artikelarchief op de website van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs.


 • Thema leerlingen- en ouderparticipatie
 • illustratie inspiratieboek

  Op de site van het LOP kan u een inspiratieboek rond communicatie tussen school en ouders downloaden.

  Lees hier een interview met Ghislain Verstraete van LOP Menen.

   

 • Gelijke onderwijskansen in het algemeen cover GOKken op de toekomst

  Cré, J. (red.) (2006).
  GOKken op de toekomst. Het GOK-beleid in Vlaanderen.
  Mechelen: Wolters Plantyn.

  Lees een boekbespreking over deze publicatie op de website van Letop.

 • cover school ongelijkheid
  Hirtt, N. Nicaise, I. & De Zutter, D. (2007).
  De school van de ongelijkheid.  Berchem: Epo.

  Meer informatie over de inhoud van het boek op de website van uitgeverij Epo.


 

Artikels uit GOKschrift

Heeft elk kind talenten?

Krijgt elk kind gelijke kansen op talentontwikkeling in het onderwijs?

GOK in het BLO

Wat zegt de omzendbrief? Welke materialen zijn bruikbaar? Meer info.

Leerkracht maakt het verschil

Dit bleek uit het SiBO-onderzoek over klasklimaat, relaties en leerkrachtgedrag.

Schrijven van een GOK-plan

Bekijk de suggesties van het Steunpunt GOK en de ervaringen van vier scholen met het schrijven van hun GOK-plan.

Doorstroming en oriëntering

Lees hoe de Sint-Salvatorschool in Gent het aanpakt.

Coaching na de klasscreening

Artikel voor wie deze vorming gemist heeft en toch wil weten waarover het ging.

Preventie en remediëring

Artikel over het belang van betrokkenheid door Ludo Heylen.

Zelfevaluatie

Interview met Hilde De Bie van de Sint-Bernadetteschool

Leerlingen aan het woord

Wat vinden GOK-leerlingen zelf belangrijk?

Pedagogische begeleiding

GOK-begeleidster Christine Servais aan het woord

LOP

Ghislain Verstraete vertelt hoe LOP Menen aan GOK werkt

School-in-zicht

Interview met Marieke Smeyers: hoe kan je in Antwerpse wijken de heterogeniteit van de schoolpopulatie te verhogen?

 

Brede school

Verslag over de presentatie van Julian Piper over Brede Scholen in Engeland

Kunsteducatie: voor iedereen?

Onderzoek toont aan dat sommige kinderen minder kans maken op een goed cultuuronderwijs

Praten met portretten

Hoe doe je aan GOK via kunst?

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact