start > lager onderwijs > materiaal > screening

Screeningsinstrumenten voor het lager onderwijs

Voor het lager onderwijs zijn er 3 soorten screeningsinstrumenten beschikbaar:

 • Algemeen screeningsdocument
  Dit instrument is één van de mogelijke middelen die u kan gebruiken om het GOK-beleid op uw school uit te stippelen.
   
 • Themaspecifieke analyse-instrumenten
  Deze instrumenten kan u zonder enige vorm van verplichting gebruiken om bij de keuze van 2 thema's voor het GOK-beleid dieper in te gaan op één thema.
   
 • Aanzetten tot zelfevaluatie
  Deze tekst is bedoeld om het scholen mogelijk te maken om een goed evaluatie-instrument te vinden of te ontwikkelen dat bij hen past.

Suggesties en praktijkvoorbeelden

Zelf een GOK-plan aan het schrijven? Bekijk de suggesties van het Steunpunt GOK en de concrete ervaringen van vier basisscholen en doe inspiratie op.
 

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact