start > lager onderwijs > onderzoek  krachtige leeromgevingen  > conferentie leren uit gok

Leren uit GOK

Verkennend diepte-onderzoek naar gelijke onderwijskansen in Vlaamse basisscholen met een groot aantal doelgroepleerlingen

Situering

  • Hoe organiseren én ervaren leerkrachten het lesgeven aan heterogene en kansarme klasgroepen?
  • Hoe reageren kansarme, allochtone leerlingen op het onderwijs dat hun verstrekt wordt?

Op vraag van het departement Onderwijs zette het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen rond deze intrigerende kwesties in januari 2006 een diepte-onderzoek op. 500 leerlingen, een 30-tal leerkrachten en de directies van 8 basisscholen met een groot aantal doelgroepleerlingen verleenden hun medewerking.

De professoren F. Laevers en K. Van den Branden (K.U.Leuven) en dr. P. Van Avermaet (UGENT) namen het promotorschap van het onderzoek op zich.

Uitgerust met camera's en audio-apparatuur, met vragenlijsten voor directies, leerkrachten, leerlingen en hun ouders, én met een wetenschappelijke blik trokken we met vier onderzoekers de klassen in, meer bepaald het derde, vierde en zesde leerjaar van elk van de 8 scholen.

Een jaar lang hebben we kunnen observeren én vastleggen wat de leeromgeving krachtig maakt, en welke inspanningen dat van de betrokken leerkrachten vraagt.

Conferentie 'Leren uit GOK'
Tijdens de conferentie 'Leren uit GOK' in Leuven op 25 november 2008 stelden we de eerste tussentijdste resultaten van ons exploratief onderzoek voor. Hiernaast vindt u de presentaties.

Eind december 2009 worden de eindresultaten verwacht. Lees hier een voorproefje.


 

Presentaties en hand-out

U kan de presentaties en hand-out hier downloaden (PDF-formaat)

 

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact