NUMMER 13 /JANUARI 2010

Gokschrift praktisch

GOKtip

Zelfevaluatie: hoe begin je eraan? Lees erover in deze GOKtip.

GOKmateriaal

3 nieuwe EE-cahiers
Met als the- ma 'Werken aan een po- sitief leefkli- maat in klas en school', 'Functioneel schrijven' en 'Contractwerk'. Meer info op de CEGO-site.

Praten doe je met z'n tweeën
Een boek voor ouders en verzor- gers van jonge kinde- ren die extra hulp nodig hebben bij de taalont- wikkeling. Meer info op de site van EPO.

Een kijk op een ander
Educatieve fotomap van School zon- der racisme die vooroor- delen helpt doorprikken. Meer info en een voorproefje (PDF's).

Wablieftboeken
Wablieft publiceert vanaf no- vember 2009 boeken voor volwassenen in een een- voudige taal. Meer info op de site van Wablieft.

Zonder wettig verblijf
Het Vlaams Minderheden centrum en vzw Odice stelden een dossier over leerlingen zonder wettig verblijf. Download het dossier op de site van VMC.

Luisterogen, deel 3
Dit materiaal voor het alfabetiseren van dove anderstalige nieuwkomers gaat over voeding. Gratis af te halen. Meer info.

GOKvisie

Visietekst over diversiteit in de lerarenopleiding
Een werkgroep binnen de UGent ontwikkelde een visietekst rond diversiteit in de lerarenopleiding. Lees de tekst op de SDL-site.

GOKlink

Onderwijs maak je samen
Een Neder- landse site over actief onderwijs vol met interessante tips en downloads.


In memoriam Steunpunt GOK

Het is definitief. Het Steunpunt GOK stopt en dit is dus de laatste GOKschrift. Lees het afscheidswoord van het Steunpunt GOK-team.

Navormingsaanbod over GOK

Op zoek naar een alternatief voor de navormingen van Steunpunt GOK? Bekijk het navormingsaanbod over taalvaardigheidsonderwijs en taalbeleid (CTO), over diversiteit (SDL) en over 'kansen reiken door breder kijken' (CEGO).

Diepteonderzoek van het Steunpunt GOK

Binnenkort worden de definitieve resultaten bekendgemaakt van het diepte-onderzoek van het Steunpunt GOK naar werkzame ingrediënten binnen krachtige GOK-leeromgevingen. Lees hier al een korte omschrijving van wat u mag verwachten.

Focustraject 'Be a Coach'

In de loop van 2009 werd er een focustraject opgestart voor pedagogische begeleiders die hun coachingscapaciteiten wilden bijschaven. Lees hier het verslag van dit traject.

Brede School: verslag van derde studiedag

Op 16 oktober presenteerde het Steunpunt GOK de resultaten van een bevraging rond de impact van Brede school. Daarna werd het publiek verdeeld over verschillende werkgroepen en debatten. Lees het verslag.

We mogen onze kinderen niet onderschatten!

Praktijkvoorbeeld uit BLO-school De rozenkrans in Oostduinkerke over hoe je kinderen via kunsteducatie op een andere manier kan leren kennen.

Socio-emotionele opvang van nieuwkomers

Lees een artikel over de socio-emotionele opvang van anderstalige nieuwkomers in het onderwijs. Een uitgebreidere versie hiervan is te lezen op het digitaal platform voor anderstalige nieuwkomers van het Steunpunt GOK dat op 15 maart 2010 online gaat.

Lees ook het praktijkverhaal van onthaalleerkracht Mia Van Herck van de lagere school Paridaens in Leuven over een nieuwkomer die dankzij een opdracht over zijn eigen land helemaal openbloeit.

GOK-poll:

Helpt de zelfevaluatie mijn schoolteam om een beter GOK-beleid te voeren? Geef uw mening!
 

Gokschrift 13 - uitslag poll (grafiek)

In de kijker

Ondernemende scholen
Om het zelf- vertrouwen van anders- talige nieuw- komers in de onthaalklas te doen groeien, liet de basisschool OLV Van Ham in Mechelen deze kinderen een musical maken.

De school kreeg hiervoor een prijs van Unizo. Lees meer.

GOKvorming

G-coach
Op 23 okto- ber presen- teerde het CTO een rapport over geïntegreerde geletterdheidstraining in beroepsopleiding voor volwassenen. Download het rapport en de presentatie.

Videocoaching

Een boek voor bege- leiders die leerkrachten zelf willen coachen aan de hand van video-opna- mes. Lees het pers- bericht en een recensie.

20 jaar E.G.O. in Nederland
Een congres over 20 jaar ervaringsge- richt onder- wijs in Neder- land op 6 februari 2010. Meer info (PDF).

GOKonderzoek

Onderwijsonderzoek
Website met resultaten van korte onderzoeken rond onder- wijs. Sommi- ge ervan sluiten aan bij de GOK-thema's. De rapporten zijn te downloaden.

Best evidence
Op deze Amerikaanse site vind je een overzicht van onder- zoek naar de effectiviteit van verschillen- de onderwijsprogramma’s.

Armoede
Uit het Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2009 blijkt dat 1 kleuter op 5 opgroeit in armoede. Meer info en opiniestuk in De Morgen.

Nog meer info over armoede in het verslag armoedegestrijding 2008-2009.

GOK ONLINE

www.steunpuntgok.be
www.CTenO.be
www.cego.be
www.diversiteitenleren.be

Reacties op de inhoud of nieuws te melden in verband met gelijke onderwijskansen: zie contactpagina .

privacyregeling