Contact

Er is geen contactadres meer van het Steunpunt GOK. U kan nog wel vragen stellen over de afzonderlijke thema's aan de vroegere partners van het Steunpunt GOK.

Taalvaardigheid

Voor info en vragen over dit onderwerp kan u terecht bij het Centrum voor Taal en Onderwijs:

Diversiteit en Brede School

Voor info en vragen over deze onderwerpen kan u terecht bij het Steunpunt Diversiteit en Leren:

Preventie en remediëring, socio-emotionele problemen en doorstroming en oriëntering

Voor info en vragen over deze onderwerpen kan u terecht bij het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs:

GOKnieuws

Laatste GOKschrift
GOKschrift 13 is uit. 

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact