start > over steunpunt gok > gok achtergrondinfo > van derden > dvd elke leerling telt

Bestellen

Alle vestigingsplaatsen van scholen voor gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs ontvingen in juni 2006 een gratis exemplaar van de dvd. Vis hem op uit je kast. 

 

Je kan ook een extra exemplaar bestellen (€ 14) via de website van de cel Publicaties van het Departement Onderwijs.

DVD 'Elke leerling telt. Hoe gelijke kansen en ambitie kunnen samengaan'

Het Departement Onderwijs heeft in samenwerking met het Steunpunt GOK en met de pedagogische begeleidingsdiensten een dvd gemaakt waarin uitgelegd wordt waar 'gelijke onderwijskansen' voor staat, en hoe je er als school werk van kan maken.

In de film vertellen leraren, zorgcoördinatoren, directeurs... uit enkele basis- en secundaire scholen over hun ervaringen met het uitstippelen van een GOK-beleid. Om GOK-middelen te krijgen, hebben ze de voorbije jaren een eigen beleid uitgestippeld en opgevolgd. Er komen ook beleidsmensen en onderzoekers aan het woord. Zij geven hun visie op de uitdagingen waar het Vlaamse onderwijsbeleid de volgende jaren voor staat en geven duiding bij de praktijkvoorbeelden.

Ondersteuning bij het gebruik
Op de website die bij de dvd hoort, kan je lezen hoe je met de dvd aan de slag kan gaan. Je krijgt er onder andere concrete tips om de dvd te gebruiken, informatie over de filosofie achter de dvd, een leidraad, contactinformatie...

Website: www.ond.vlaanderen.be/gok/dvd


2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact