Achtergrondinformatie over Gelijke Onderwijskansen door andere instanties

Onderstaande bronnen geven meer informatie over het onderwijskansenbeleid in Vlaanderen. De teksten zijn niet afkomstig van het Steunpunt GOK, maar bieden wel interessante achtergrondinformatie over gelijke onderwijskansen. 


Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Op de site 'Gelijke onderwijskansen: scholen maken er werk van' van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming staat heel wat informatie: een overzicht van de regelgeving, adressen, vragen en antwoorden voor scholen, voor ouders...

Interessante documenten op deze website zijn bovendien:


TV-klasse


Op de site van Klasse kan je meester Ivan Van Gucht aan het werk zien met interactieve werkvormen als 'de lijn', 'de placemat' en 'contractwerk'. Bekijk de video.


Taalforum

Het Taalforum van de Nederlandse Taalunie biedt een begrijpelijk antwoord op veelgestelde vragen over de relatie tussen taalachterstand en onderwijsachterstand.


Onderwijsinspectie


Onderzoek naar de implementatie van de eerste GOK-cyclus

Dit onderzoek evalueert het zelfevaluerend en beleidsvoerend vermogen van scholen en het ondersteunend aanbod.

Publicatie:

Van Petegem P., e.a. (2005)
Zelfevaluatie en beleidseffectiviteit in Vlaamse scholen: het gelijke onderwijskansenbeleid als casus.
Gent: Academia Press

 

 

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact