Conferentie Groot Gelijk?! Gelijke onderwijskansen in Vlaanderen

23 november 2004, cc De Werf, Aalst

Hier vindt u een overzicht van de debatten, workshops en presentaties van de conferentie. Klik op de titels om de bijhorende diavoorstellingen te bekijken.

titel

door:

voor:

Gelijke onderwijskansen in Vlaanderen: wie heeft er groot gelijk? (debat)

Panelleden en publiek
Moderator: Jan 't Sas

 

Alle deelnemers

Interactief werken en leren (PDF-document)

Medewerkers van ECEGO, Steunpunt ICO, Steunpunt NT2 Basis- en secundair onderwijs

De zorgbrede school (PDF-document)

Medewerkers van ECEGO, Steunpunt ICO, Steunpunt NT2 Basis- en secundair onderwijs

Klimaatsschommelingen in de klas. Van Siberisch koud tot tropisch warm

Medewerkers van ECEGO, Steunpunt ICO, Steunpunt NT2 Basisonderwijs

Meertaligheid: ballast of rijkdom? (PDF-document)

Medewerkers van Steunpunt ICO, Steunpunt NT2

Basisonderwijs

Integratie van anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs (PDF-document)
een probleemoplossende benadering
 

Medewerkers van ECEGO, Steunpunt ICO, Steunpunt NT2

Secundair onderwijs

Doet iedereen mee? (PDF-document)
Participatie als hefboom voor gelijke onderwijskansen

(+ kadertekst over ouderbetrokkenheid) 
(PDF-document)

Medewerkers van ECEGO, Steunpunt ICO, Steunpunt NT2

Secundair onderwijs

Observeren en evalueren: daar leer je wat van!
 (PDF-document)

Medewerkers van ECEGO, Steunpunt ICO, Steunpunt NT2

Basis- en secundair onderwijs

Onderwijs en kansarmoede (debat)

Panelleden en publiek
Moderator: Jan 't Sas
Alle deelnemers

Hoe een interculturele klaspraktijk uitbouwen: een ICO-bronnenboek voor het basisonderwijs

Medewerkers van Steunpunt ICO Basisonderwijs

ICO in het secundair onderwijs: evoluties en perspectieven (PDF-document)

Medewerkers van Steunpunt ICO Secundair onderwijs

Lang zullen ze lezen!  (PDF-document)
Taakgericht leesonderwijs als hefboom naar functionele geletterdheid 

Medewerkers van Steunpunt NT2 Basis- en secundair onderwijs

Praktijklessen als kansrijke leeromgevingen voor vak én taal (PDF-document)

Medewerkers van Steunpunt NT2

Secundair onderwijs

Procesgericht kijken naar effecten: hoe (breed) competenties kunnen meegenomen worden in het kindvolgsysteem

Medewerkers van ECEGO

Basisonderwijs

Een kink in de kabel (PDF-document)
hoe omgaan met moeilijk schoolgedrag? Sleutels voor een positief georiënteerde aanpak 

Medewerkers van ECEGO

Secundair onderwijs2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact