EXTRA NUMMER /OKTOBER 2009

Gokschrift praktisch

VORMINGEN

Na 31/12 geen vormingen
De sluiting van het Steunpunt GOK heeft als gevolg dat alle vormingen die na 31/12/2009 stonden gepland, worden afgeschaft.

Reeds betaalde inschrijvingsgelden worden teruggestort.

ONDERSTEUNING

Vragen over GOK?
Voor ondersteuning en informatievragen over GOK moet u zich vanaf 01/01/2010 richten tot uw pedagogische begeleiding.

 


Het Steunpunt GOK is dood. Leve GOK.

Het kabinet/departement onderwijs heeft ons gemeld dat het Steunpunt GOK-project, om budgettaire redenen, op 31/12/2009 stopgezet wordt.

Wij danken de scholen voor hun bereidwillige deelname aan onderzoek, voor hun actieve inbreng in vormingen en voor het uittesten van materialen.

Het belang van gelijke onderwijskansen wordt hierdoor niet kleiner. Daarom hopen wij dat scholen blijven werken aan gelijke onderwijskansen.

GOKschrift

Nog 1 x
Er verschijnt nog één GOKschrift in december.

WEBSITE

Blijft online
De website van het Steunpunt GOK blijft nog online zolang er GOK-uren bestaan. De website wordt echter bevroren en niet meer aangepast.

GOK ONLINE

www.steunpuntgok.be
www.CTenO.be
www.cego.be
www.diversiteitenleren.be

Reacties op de inhoud of nieuws te melden in verband met gelijke onderwijskansen: zie contactpagina .

privacyregeling