Privacyregeling

De persoonsgegevens die de gebruiker mededeelt wanneer hij zich abonneert op de nieuwsbrief, worden door het Steunpunt GOK enkel gebruikt om de nieuwsbrief te kunnnen versturen en om de gebruiker op de hoogte te houden in verband met interessante initiatieven in verband met GOK. De persoonsgegevens van de gebruikers worden in geen geval verwerkt voor commerciële doeleinden.

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren of ze laten verwijderen. Hij stuurt hiertoe een e-mail naar : gokschrift@arts.kuleuven.be.

 

GOKnieuws

Laatste GOKschrift
GOKschrift 13 is uit. 

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact