start > over steunpunt gok > stopzetting

I.M. Steunpunt Gelijke Onderwijskansen

Het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen wordt stopgezet op 31 december 2009.

Bedankt voor de steun
De medewerkers van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen willen graag alle leerkrachten, directies, pedagogische begeleiders, CLB-medewerkers, lerarenopleiders, inspectieleden en andere actoren in het onderwijsveld bedanken voor de vruchtbare en verrijkende samenwerking.

De vele, vele steunbetuigingen die we vanaf september ontvingen (via het ondertekenen van de petities, e-mails, opiniestukken en lezersbrieven, de oprichting van een Facebook-community…), waren voor ons een hart onder de riem. Bedankt daarvoor!

Met uw steun en verontwaardiging maakte u duidelijk dat het Steunpunt GOK tijdens de afgelopen jaren voor een broodnodige en praktijkgerichte ondersteuning zorgde, en voor vernieuwende expertise die nog niet in het veld aanwezig is. De materialen, vormingen, visieteksten en instrumenten die het Steunpunt GOK ontwikkelde, werden duidelijk sterk gewaardeerd.

Toekomst
Het werk is niet af. We hopen dat iedereen met hetzelfde enthousiasme, engagement en visie, blijft werken aan het realiseren van gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen. Er gaat immers nog steeds te veel talent verloren in ons onderwijs.

Ter info: In 2010 worden twee projecten gefinancierd door de minister van Onderwijs, Gelijke Kansen, Jeugd en Brussel:

Deze projecten komen gedeeltelijk in de plaats van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen.

Ook het Centrum ErvaringsGericht Onderwijs blijft ijveren voor Gelijke Onderwijskansen (zie website www.cego.be)

De website van het Steunpunt GOK houden we nog in de lucht, maar wordt bevroren: er wordt dus geen nieuw materiaal of nieuwe informatie meer toegevoegd na 31 december 2009.

Het ga u goed.... en het ga ALLE leerlingen, ongeacht hun afkomst, geslacht, huidskleur, thuistaal, en beroep van hun ouders... zo goed mogelijk in ons onderwijs!

 

De directie en medewerkers van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen

 

Reacties op sluiting

Lees de reacties op de sluiting.

 

Sluiting Steunpunt GOK in de media

Lees artikels over de sluiting die in de pers verschenen.

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact