start > secundair onderwijs > andere initiatieven

Andere initiatieven in verband met GOK of aanverwante onderwerpen

In het onderwijsveld en ook daarbuiten zijn er een heleboel initiatieven van andere organisaties dan het Steunpunt GOK die ook werken aan gelijke onderwijskansen. Verder zijn er organisaties die werken rond aanverwante thema's zoals kansarmoede,  inclusie, leerproblemen, ... Hieronder een overzicht:

Meer info 
 1. School +
  Op de website van School + is onder meer een handleiding te vinden voor vernieuwende projecten rond GOK. Behalve het inhoudelijk luik in de brochure is er ook een interessant luik over financiering van het project, waar je tips vindt om op zoek te gaan naar extra financiering voor je ideeën en projecten. Verder vind je er ook informatie over het vormingsaanbod en een databank met achtergrondinformatie.
   
 2. Documentatiecentra: materialen uitlenen of inkijken
  Voor materialen in verband met de gok-thema's kan u terecht in verschillende documentatiecentra:

  • Provinciaal Documentatiecentrum Atlas vzw
   Carnotstraat 110
   2060 Antwerpen
   tel.: 03 227 71 60
   info@docatlas.be

   Documentatie- en leermiddelencentrum, gespecialiseerd in: Nederlands voor anderstaligen, intercultureel onderwijs, mondiale vorming, voedingsondersteuning, onderwijs in eigen taal en cultuur, interculturaliteit.

   Openingsuren en catalogus kan je raadplegen op de website. Zeer interessant zijn ook de overzichtslijsten die je kan gebruiken als je zelf materialen wil aankopen en een idee wil hebben van wat er op de markt is. Tenslotte is er ook de gratis nieuwsbrief waarmee je op de hoogte wordt gehouden van de nieuwste aankopen.
  • Pedic Open Leercentrum
   Coupure Rechts 314, 9000 Gent
   tel.: 09.269.14.90
   pedic@vsko.be

   Het Open Leercentrum heeft verschillende materialen ter beschikking, waaronder de materialen van het Steunpunt GOK, het Centrum voor Taal en Onderwijs (download lijst (PDF)), Steunpunt Diversiteit en Leren en Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs. Je kan er ook andere educatieve materialen raadplegen. Openingstijden: van 9.30-11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur.
    

  • Provinciaal Regionaal Integratiecentrum (PRIC) Limburg
   Provinciehuis,
   Universiteitslaan 1A,
   3500 Hasselt
   Tel: 011/23.82.45
   Fax: 011/23.82.10
   Email: pric@limburg.be

   Het PRIC beschikt over een grote hoeveelheid les- en begeleidingsmateriaal, zowel voor kinderen als voor volwassenen, vooral m.b.t. Nederlands als tweede taal en intercultureel onderwijs.

    
  • Wereldcentrum Internationale Opvoeding (WIO)
   Voldertstraat 1
   9000 Gent
   Tel: 09/233.75.46
   Fax: 09/224.49.14
   E-mail: info@wereldcentrum.be

   Er is materiaal voorhanden met betrekking tot educatie rond internationale opvoeding en interculturele vorming. Voor advies, ondersteuning en vorming kan je eveneens een beroep doen op het WIO.
    
  • Cocosnet
   Netwerk van 9 documentatiecentra van ngo's voor ontwikkelingssamenwerking en vzw's die werken rond het Zuiden, Noord-Zuid relaties, internationale politiek of de multiculturele samenleving. In hun databanken kan je onder andere zoeken op Nederlands voor anderstaligen en intercultureel onderwijs.

 3. Opleiding Didactiek Nederlands voor Anderstaligen
  Vanaf september 2008 is er een nieuw post-graduaat Didactiek Nederlands voor Anderstaligen aan de K.U.Leuven. Voor beginnende lesgevers NT2 en OKAN-leerkrachten secundair én voor ervaren leerkachten, die nog deskundiger willen worden. Lees meer op de CTO-site en download de folder.
   
 4. Andere organisaties in Vlaanderen die met intercultureel onderwijs, mondiale vorming en/of diversiteit bezig zijn
  Er zijn verschillende organisaties die hiermee bezig zijn:

  Een meer uitgebreide lijst met links is te vinden op de website van het Steunpunt Diversiteit en Leren

 5. Omgaan met kansarmoede
  • Informatie over kansarmoede kan je vinden op de website van Welzijnszorg.Voor scholen hebben ze een prentenboek gemaakt dat kinderen en leerkrachten bewust maakt van de gevolgen van kansarmoede. Een educatieve handleiding bij het boek kan je downloaden.
    
 6. Geweld en pesten
  Omgaan met geweld en pestproblemen is een internationaal thema. In het 'Vista'-project bundelden onderzoekscentra uit 6 landen hun expertise in een vormings- en actieprogramma. Lees er meer over. Download de Nederlandse vertaling van de modules door de juiste taal te selecteren bij de units.

   
 7. Inclusief onderwijs
  Zelf kunnen wij niet veel info verschaffen over inclusief onderwijs, omdat dit momenteel niet behoort tot onze opdracht.

  Veel info over inclusief onderwijs kan u vinden op volgende websites:

  Informatie over de geplande hervorming van het buitengewoon onderwijs


 8. Dyslexie, ADHD, autisme, hoogbegaafdheid, ...
  Op de website Letop. Eerste hulp bij leerstoornissen. vindt u een schat aan praktische informatie over hoe omgaan met deze kinderen. U kan er niet alleen de volledige map 'Leerzorg' downloaden, maar ook meer dan 100 artikels over hetzelfde onderwerp. Interessant om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen is de gratis nieuwsbrief. Met je vragen kan je bovendien terecht op een forum.
   

 

GOKnieuws

Laatste GOKschrift
GOKschrift 13 is uit. 

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact