start > secundair onderwijs > gok-speerpunten anderstalige nieuwkomers

Anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs

Hier vindt u informatie over alles wat het Steunpunt GOK te bieden heeft over anderstalige nieuwkomers en ex-onthaalklassers:

Sinds 1 januari 2007 vormen anderstalige nieuwkomers een nieuw speerpunt binnen het Steunpunt GOK.

Grote aanpassing
Onderwijs aan minderjarige nieuwkomers is een grote uitdaging. Op korte tijd krijgen deze leerlingen een intensief taalbad en worden ze voorbereid op een succesvolle participatie in onderwijs en de maatschappij.

Een aantal onder hen heeft een geringe schoolse achtergrond, velen brengen kennis of ervaring mee die hier niet meteen valideerbaar lijkt, allemaal hebben ze te maken gehad met grote veranderingen of verlies.

Hiermee omgaan en op inspelen vraagt een grote know-how en soms ook aangepaste middelen of materialen. Daarom is extra aandacht voor deze doelgroep allesbehalve overbodig.

GOKnieuws

Laatste GOKschrift
GOKschrift 13 is uit. 

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact