Vorming over anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs

Belangrijke mededeling vooraf
Het kabinet/departement onderwijs heeft ons gemeld dat, omwille van budgettaire redenen, de kans groot is dat het Steunpunt GOK-project op 31/12/2009 ophoudt.

Wij zullen tijdens de komende weken alles in het werk stellen om met de overheid hierover in onderhandeling te treden, en te trachten mogelijkheden te scheppen om de noodzakelijke ondersteuning op het vlak van gelijke onderwijskansen verder te realiseren.

 

Dit heeft als gevolg dat wij niet kunnen garanderen dat de vormingen doorgaan. U kan voorlopig nog wel inschrijven. Wij houden u op de hoogte van de situatie.

 

Vormingen Steunpunt GOK 2009-2010

Voor het schooljaar 2009-2010 kan u nog inschrijven voor de volgende vormingen van het Steunpunt GOK: 

 • Taal in vakken
  Onthaalleerkrachten en reguliere leerkrachten van ex-OKAN'ers wisselen ervaringen met elkaar uit over de opvang van anderstalige nieuwkomers.

  Locatie: Brussel.

  Meer info en inschrijven.
   
 • Trefdag anderstalige nieuwkomers
  Voorstelling van het digitaal platform en ruimte voor ervaringsuitwisselingen.

  Locatie: Leuven.

  Meer info en inschrijven.
   
 • Werksessies onthaalklas secundair onderwijs
  Vertegenwoordigers uit het hele onderwijsveld gaan in dialoog over nieuwe materialen, initiatieven of methodieken.

  Locatie: Brussel

  Meer info en inschrijven.
   

Vorming van Documentatiecentrum Atlas

Volgende vorming is niet van Steunpunt GOK, maar kan wel interessant zijn voor onthaalleerkrachten:

 • Leermiddelen onderwijs Nederlands als tweede taal voor het secundair onderwijs op dinsdag 19 januari 2010.

  Locatie: Antwerpen.

  Meer info.

 

Neerslag Trefdagen anderstalige nieuwkomers

Het Steunpunt GOK organiseert al sinds enkele jaren een trefdag voor onthaalleerkrachten en vervolgschoolcoachen.

Bekijk de neerslag van de trefdag op 

 

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact