start > secundair onderwijs > materiaal > lesmateriaal > bronnenboek bso/tso
Bronnenboek BSO/TSO Gelijke onderwijskansen in de praktijk
 • Hoe kan je als leerkracht wiskunde, fysica, kantoor, voeding, elektriciteit … in jouw vak werken aan de gelijke onderwijskansen van je leerlingen?
 • Wat kan jij doen om de motivatie van je leerlingen te verhogen?
 • Wat heeft jouw les te maken met het verhogen van functionele geletterdheid en het aanbrengen van probleemoplossende vaardigheden?
 • Hoe breng je samen met collega’s heel wat in beweging om meer leerlingen meer te laten leren?
Het Steunpunt GOK concretiseert het antwoord op deze vragen door middel van een bronnenboek. Dit instrument wordt een verzamelplaats van onderwijsactiviteiten voor de tweede en derde graad TSO en BSO. De leer- en ontwikkelingsdoelen van de algemene, technische en praktijkvakken zijn daarbij het vertrekpunt.

Principes

De onderwijsactiviteiten bevorderen een stimulerend klas- en schoolklimaat door de volgende principes:
 • uitdagende en motiverende opdrachten
 • interactieve en ervaringsgerichte werkvormen
 • aanspreken van verschillende soorten kennis en talenten
 • werken aan sleutelcompetenties
 • aandacht voor leerlingeninitiatief
 • omgaan met diversiteit
 • een rijk taalaanbod met veel kansen tot taalproductie 

Ga naar het bronnenboek


In het bronnenboek vind je:

 


Doe de Kleine Goktest voor Leerkrachten

Op basis van de test krijgt u tips op maat voor uw lesaanpak. Doe de test.

 

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact