Interactieve werkvormen per toepassing

In dit onderdeel van het Bronnenboek BSO/TSO, Gelijke onderwijskansen in de praktijk vindt u korte scenario’s van interactieve werkvormen met voorbeelden van toepassingen in de lespraktijk.

Hieronder staan deze fiches gegroepeerd per toepassing:

Voorkennis activeren/nieuwsgierig maken Informatie verwerken Mening vormen/tot consensus komen Inoefenen
Opgedane kennis verwoorden
2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact