Jongerenbeginbeeldinstrument 1e jaar SO (JBI)

  • Op welke manier kan je je leerlingen bij het begin van het eerste jaar secundair onderwijs in kaart brengen?
  • Met welke competenties hou je daarbij rekening?
  • Wat doe je met de resultaten van deze screening?

Het Steunpunt GOK biedt een antwoord op deze vragen door middel van een breed beginbeeldinstrument voor het eerste jaar secundair onderwijs. 

Doel
Dit instrument maakt een degelijke en diepgaande screening mogelijk van leerlingen aan het begin van het eerste jaar secundair onderwijs m.b.t. kritische factoren voor schoolsucces (o.a. taalvaardigheid, logisch-abstract denken, technologie, vakoverschrijdende competenties en welbevinden en betrokkenheid).

Aan de bevindingen en resultaten van dit instrument zullen tevens gerichte acties worden gekoppeld, zoals adviezen en concrete voorbeelden van ondersteuning en begeleiding op maat van de leerling en het opzetten van communicatie tussen de school en haar leerlingen en tussen de school en de ouders.

Uit de praktijk
Lees de bevindingen van een aantal secundaire scholen die het JBI nader bekeken.

Uit hun ervaringen bleek dat je met dit instrument niet alleen een beter beeld krijgt van de leerlingen die zich in september in het eerste jaar aanbieden, maar ook dat het JBI een frisse wind door de scholen kan doen waaien.

Jongerenbeginbeeldinstrument (JBI)

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact