start > secundair onderwijs > materiaal observatie en evaluatie > voorbeelden bij bronnenboek

Exemplarisch evaluatiemateriaal bij het bronnenboek

Het Steunpunt GOK ontwikkelt binnen het Speerpunt TSO/BSO exemplarische evaluatievormen die aansluiten bij de materialen en lesinhouden uit het bronnenboek.

Dit voorbeeldmateriaal stelt leerkrachten in staat het leerproces en de verworven vaardigheden en competenties van hun leerlingen breed in kaart te brengen en te evalueren. Aan de hand van de lesopzetten wordt getoond hoe leerkrachten via observatie, peer assessment of klassiekere toetsen een zicht kunnen krijgen op de ontwikkeling van de leerlingen op de verschillende ontwikkelingsdomeinen. Belangrijk hierbij is tevens het op gang brengen en onderhouden van goede communicatie over het leer- en het onderwijsproces tussen leerlingen en school, school en ouders, leerlingen en ouders.

Deze evaluatiematerialen zijn bedoeld voor leerkrachten en scholen die hun evaluatiebeleid willen afstemmen op de groep kwetsbare leerlingen via een positieve benadering van hun capaciteiten en vanuit een visie op evalueren die competenties centraal stelt.

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact