JoPSi: overige downloads

Deze formulieren, leidraden en rapportvoorbeelden kan je ook gebruiken bij JoPSi. U vindt er meer informatie over in de handleiding, het kernteam, aan de slag met leerkrachten en aan de slag met jongeren.

Formulieren en leidraden

 • Besluit: Mijn vakaanpak
  • voor wie? de vakleerkracht
  • wat? formulier voor de samenvatting van de resultaten volgens de 5 betrokkenheidsverhogende factoren
    
 • Scoren van welbevinden, betrokkenheid en competentie
  • voor wie? vakleerkracht
  • wat? formulier voor het scoren van welbevinden, betrokkenheid en competenties van elke leerling voor jouw vak, om te vergelijken met de antwoorden van de leerlingen
    
 • Mijn balans
  • voor wie? de jongeren
  • wat? formulier voor zelfreflectie over sterke en minder sterke kanten bij het leven en leren op school
    
 • Minigids
  • voor wie? leerkrachten
  • wat? leidraad die je helpt om de 5-puntenscore voor welbevinden, betrokkenheid en competenties te interpreteren
    
 • Leidraad bij het reflectiegesprek met jongeren
  • voor wie? leerkrachten
  • wat? leidraad die je helpt om jongeren te begeleiden in hun reflectie over de manier waarop ze leven en leren op school
    
 • Vragen per Factor
  • voor wie? leerkrachten
  • wat? ter info een overzicht van vragen die per factor aan de leerlingen kunnen gesteld worden

Rapportvoorbeelden

 

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact