start > secundair onderwijs > materiaal observatie en evaluatie > observatie-instrument tso/bso

Observatie-instrument TSO-BSO

  • Hoe kan je vakoverschrijdende competenties bij de leerlingen evalueren?
  • Welke competenties breng je daarbij in kaart?
  • Hoe breng je aan het licht waar je leerlingen goed in zijn, wat ze kunnen?

Het Steunpunt GOK ontwikkelde een breed observatie- en evaluatie-instrument voor de tweede en derde graad TSO-BSO. Het instrument laat toe leerlingen te evalueren op sleutelcompetenties. Deze competenties zijn vaardigheden, attitudes en kennis die essentieel zijn om te kunnen functioneren op school, op de arbeidsmarkt en meer algemeen in het maatschappelijk leven.

Doel
Het observatie-instrument geeft leerkrachten en scholen de mogelijkheid om een leerling volledig in kaart te brengen en sterke en minder sterke punten aan het licht te brengen.

Doelgroep
Het instrument werd ontwikkeld voor alle jaren en alle richtingen BSO en TSO.

Het is bruikbaar voor alle leerkrachten, richtingen en scholen die willen experimenteren met of voortbouwen op principes van competentiegericht onderwijs, willen werken aan sleutelcompetenties van leerlingen en die deze ook willen evalueren.

Het is echter niet geschikt voor leerkrachten en scholen die enkel vaktechnische competenties of reproductievermogen willen evalueren. Hiervoor zijn andere evaluatie-instrumenten beter geschikt.

Observatie-instrument downloaden

Download het observatie-instrument dat het Steunpunt GOK ontwikkelde.

Je kan ermee achterhalen in welke mate leerlingen sleutelcompetenties bezitten.

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact