Breed Evalueren - visietekst

Leerlingen lopen school om zich voor te bereiden op een volwaardig leven in de maatschappij. Daarvoor moeten ze  een aantal cruciale competenties verwerven en beheersen. Succesvol de schoolloopbaan afsluiten betekent dat leerlingen de kans hebben gehad dat belangrijk pakket aan competenties te ontplooien. Ze hebben een richting gekozen die het best bij hun interesses, behoeften en mogelijkheden aansluit. In de evaluatie willen we alle leerlingen hiertoe maximale kansen geven.

Evaluatie moet daarom blootleggen

  • met welke bagage leerlingen de school instromen;
  • of gedurende het hele onderwijsproces voor alle leerlingen op school gelijke kansen worden gerealiseerd;
  • of de competentieontwikkeling zo dicht mogelijk aansluit bij de voorkeur en het talent van iedere leerling.

Door competentiegericht te evalueren worden

  • gelijke kansen gerealiseerd voor alle leerlingen ongeacht hun achtergrondkenmerken;
  • kunnen leerlingen het basispakket beschreven binnen de eindtermen verwerven en zich maximaal ontplooien;
  • én kan de school inspelen op en aansluiting zoeken bij de eigen voorkeuren en talenten van de leerlingen.

Onontbeerlijk wordt hierbij het op gang brengen en onderhouden van goede communicatie over het leer- en het onderwijsproces tussen leerlingen en school, school en ouders, leerlingen en ouders... Alle evaluatiegegevens moeten deze communicatie versterken. Evaluatie heeft pas zin als ze leidt tot een betere afstemming, tot gerichte feedback, tot aangepaste begeleiding en tot meer zelfkennis …

Dit alles nodigt uit tot het nadenken over hoe competentiegericht evalueren nu een concrete invulling kan krijgen binnen een school.

Probeer het observatie-instrument TSO-BSO uit waarmee je kan ontdekken in welke mate leerlingen sleutelcompetenties bezitten.

Visietekst

Lees hier de uitgebreide visietekst van het speerpunt Breed Evalueren.

Je kan je ook beperken tot de beknopte versie.

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact