Themaspecifieke analyse-instrumenten secundair onderwijs

Deze instrumenten kan u zonder enige vorm van verplichting gebruiken om bij de keuze van 2 thema's voor het GOK-beleid dieper in te gaan op één thema.

U kan de themaspecifieke instrumenten gelijktijdig met het algemeen screeningsinstrument gebruiken om méér zicht te krijgen op het thema dat u overweegt te kiezen. U kan ze ook gebruiken nadat u de keuze van 2 thema's heeft gemaakt. In dat geval helpen ze u bij het bepalen van de actiepunten binnen de thema's waaraan de school de komende jaren zal werken.

Download de screeningsinstrumenten, versie 2008 (PDF-documenten). Alle instrumenten werden herwerkt.

Buitengewoon onderwijs

Sinds 1 september 2009 hebben ook scholen van het buitengewoon onderwijs van type 1 en 3 met voldoende doelgroepleerlingen GOK-uren. Behalve de instrumenten voor taalbeleid zijn deze instrumenten niet geschikt voor het buitengewoon onderwijs.

Welke materialen u wel kan gebruiken, leest u in dit artikel.

 

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact