Aanzetten tot zelfevaluatie
Download de Aanzetten tot zelfevaluatie - versie secundair onderwijs (PDF-document)
(Geactualiseerde versie van 27-11-'06)

Bestellen
U kan de tekst ook bestellen bij de Vlor
Vlaamse Onderwijsraad
Leuvenseplein 4, 1000 Brussel
Tel. 02 219 42 99
Fax 02 219 81 18
info@vlor.be
 

Evaluatie-instrument 'Omgaan met diversiteit'
Gebruik dit evaluatie-instrument van het Steunpunt GOK als je voor de pijler omgaan met diversiteit koos en een zelfevaluatie wil doen.

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact