start > secundair > onderzoek > het verschil maken

Het verschil maken

GOK-visies en -praktijken in het BSO en TSO

Een succesvol GOK-beleid begint bij een doelgerichte visie die door het hele schoolteam gedragen wordt.

 • Hoe sterk en hoe homogeen is de visie op gelijke kansen in het Vlaamse onderwijsveld eigenlijk?
 • Welke kennis, overtuigingen en percepties liggen eraan ten grondslag?
 • En tot welke praktijken in en buiten de leslokalen leidt dit?

Het Steunpunt GOK deed onderzoek naar GOK-visies en -praktijken op zes TSO/BSO-scholen en interviewde sleutelfiguren uit het beleid, de inspectie en de pedagogische begeleiding.

De resultaten van dit onderzoek zijn nu te lezen in het rapport Het verschil maken. Gelijke kansen in het beroeps- en technisch secundair onderwijs in Vlaanderen.

Geef je reactie op dit onderzoek en stuur een mail. Vermeld of je je al dan niet de toestemming geeft om je reactie op de website te plaatsen.

Reacties

 • Beste Dit onderzoek bevestigt, aan de hand van zeer concrete voorbeelden, wat ook wij, vanuit het begeleidingswerk vaak horen, vermoeden, zien… Het sterkt ons in de overtuiging dat onderzoek nodig is en blijft om een intuïtief aanvoelen wetenschappelijk te ondersteunen, om het allemaal eens netjes op een rijtje te zien. Zo wordt nog maar eens aangetoond dat werken aan GOK teamwerk is. Eerst en vooral binnen de scholen, maar ook daarbuiten. Op basis van deze vaststellingen worden de GOK-doelen en valkuilen steeds genuanceerder gesteld, kunnen begeleiders steeds gerichter aan de slag. Waarom worden waardevolle initiatieven die, na vallen en opstaan eindelijk op kruissnelheid zijn, net dan afgeschaft? Hartelijk bedankt voor het schitterende en zeer leesbare en herkenbare werk. (Nadja Gilissen begeleider diversiteit pedagogische begeleidingsdienst, GO!)
   
 • Met veel aandacht heb ik het hele rapport 'Het verschil maken' gelezen. Het leek wel of onze school één van de zes onderzochte was, zo herkenbaar (en confronterend) waren de beschrijvingen. Een mooi staaltje van wetenschappelijk onderwijsonderzoek waar de school écht mee aan de slag kan. De besluiten van dit onderzoek zullen in elk geval het centrale thema van onze volgende (interactieve) pedagogische studiedag vormen. (Roel Buisseret, Directeur Spectrumschool Deurne)
   
 • 'Ik heb met veel interesse de samenvatting gelezen van het rapport over GOK-realisaties in enkele scholen. Het bevestigt o.a. het belang van en de noodzaak om op de eerste plaats te werken aan de permanente professionalisering van de leerkrachten. Er wordt veel van hen verwacht, maar anderzijds wordt er veel te weinig gedaan om hen te ondersteunen in hun dagelijks werk. Het onderzoek beschrijft wat in veel onderzoek over onderwijsvernieuwing wordt vastgesteld. Men (leerkrachten en schoolleiding) weet er wel wat over, er worden individuele inspanningen gedaan, sommige leerkrachten blijven op de zijlijn staan, anderen zetten zich in maar raken wel eens gedemotiveerd, het is moeilijk om de thuiscontext erbij te betrekken, enz… Ik blijf erbij dat de centrale opdracht, nl. gericht professionaliseren, gedurende een vrij lange tijd (zowel intern als extern), de cruciale factor blijft.' (Roland Vandenberghe, emeritus van KU Leuven, Departement Pedagogische Wetenschappen; deed zelf veel onderzoek naar onderwijsvernieuwing)
   
 • ‘Dit rapport geeft duidelijkheid en bevestiging dat het GOK-werk nog lang niet af is.’ (Ludo Heylen, Steunpunt GOK).
2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact