start > secundair onderwijs > veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen in verband met GOK

De veelgestelde vragen zijn terug te vinden in verschillende rubrieken. Je vindt er onder meer informatie over:

 • Vragen over regelgeving GOK
  In de sectie 'Over het steunpunt GOK' vindt u verwijzingen naar omzendbrieven en decreten over GOK, GOK- clusters en GOK-doelen, contactpersonen bij het Ministerie, ... 
   
 • Inhoudelijke en praktische vragen over GOK
  Hoe aan GOK beginnen, inrichting GOK-uren, verhouding GOK-leerkracht tot de zorg-coördinator, privacy van de leerlingen, GOK-inspectie,  ...
   
 • Informatie op andere websites
  Extra financiering, uitlenen van materialen, mondiale vorming, inclusief onderwijs, leerproblemen, gedragsstoornissen, kansarmoede ...

GOKnieuws

Laatste GOKschrift
GOKschrift 13 is uit. 

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact