start > volwassenen

Volwassenen - start

Het Steunpunt GOK heeft de ambitie om een structureel ondersteuningsaanbod aan het NT2-volwassenenonderwijs uit te bouwen.

Deze ondersteuning valt uiteen in 3 luiken:

 1. het aanbieden van een open nascholingsaanbod rond het onderwijs van het Nederlands als Tweede Taal aan volwassen anderstaligen
   
 2. het ontwikkelen van materialen en instrumenten die lesgevers NT2 kunnen inzetten binnen hun onderwijs, bijvoorbeeld:
   
 3. het verzorgen van actieve dienstverlening in het NT2-veld:
  • detecteren van nieuwe tendensen en behoeften in de sector, zowel op Vlaams niveau als internationaal;
  • samenbrengen van ideeën en partners;
  • aanleveren van wetenschappelijke onderbouwing; (meer info »)
  • opzetten van vernieuwende projecten;
  • stimuleren van samenwerking tussen de aanbodsverstrekkers; 
  • aansturen op theorievorming en verslaglegging;
  • verzamelen, verspreiden en borgen van inzichten en knowhow; 
  • implementatie en disseminatie van les- en evaluatiematerialen;
  • advies geven aan het beleid;

 

Missie

Het Steunpunt GOK wil werken aan de kwaliteitsverhoging van het onderwijs Nederlands, waardoor volwassen anderstaligen betere kansen krijgen om taalvaardigheid Nederlands op te bouwen.

Zo krijgen ze een betere toegang tot de arbeidsmarkt en komen ze tot een meer volwaardige participatie in de Vlaamse samenleving.

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact