Informatie op andere websites

Antwoorden
 1. Extra financiering
  Op de website van School + is onder meer een handleiding te vinden voor vernieuwende projecten rond GOK. Behalve het inhoudelijk luik in de brochure is er ook een interessant luik over financiering van het project, waar je tips vindt om op zoek te gaan naar extra financiering voor je ideeën en projecten. Verder vind je er ook informatie over het vormingsaanbod en een databank met achtergrondinformatie.
   
 2. Materialen uitlenen of inkijken
  Hiervoor kan u terecht in verschillende documentatiecentra.

  • Provinciaal Documentatiecentrum Atlas vzw
   Carnotstraat 110
   2060 Antwerpen
   tel.: 03 227 71 60
   info@docatlas.be

   Documentatie- en leermiddelencentrum, gespecialiseerd in: Nederlands voor anderstaligen, intercultureel onderwijs, mondiale vorming, voedingsondersteuning, onderwijs in eigen taal en cultuur, interculturaliteit.

   Openingsuren en catalogus kan je raadplegen op de website. Zeer interessant zijn ook de overzichtslijsten die je kan gebruiken als je zelf materialen wil aankopen en een idee wil hebben van wat er op de markt is. Tenslotte is er ook de gratis nieuwsbrief waarmee je op de hoogte wordt gehouden van de nieuwste aankopen.

    
  • Provinciaal Educatief Centrum (PEC)
   Provincieplein 1, 3010 Leuven
   tel.: 016-26 73 47, fax: 016-26 73 52 
   E-mail: pec@vlaamsbrabant.be

   Het PEC heeft materialen ter beschikking voor taalvaardigheid Nederlands, intercultureel onderwijs, mondiale vorming en opvoedingsondersteuning. Het is alle werkdagen open van 8.30 tot 16.30 uur. Er worden ook vormingen georganiseerd.
    

  • Provinciaal Regionaal Integratiecentrum (PRIC) Limburg
   Provinciehuis,
   Universiteitslaan 1A,
   3500 Hasselt
   Tel: 011/23.82.45
   Fax: 011/23.82.10
   Email: pric@limburg.be

   Het PRIC beschikt over een grote hoeveelheid les- en begeleidingsmateriaal, zowel voor kinderen als voor volwassenen, vooral m.b.t. Nederlands als tweede taal en intercultureel onderwijs.

    
  • Wereldcentrum Internationale Opvoeding (WIO)
   Voldertstraat 1
   9000 Gent
   Tel: 09/233.75.46
   Fax: 09/224.49.14
   E-mail: info@wereldcentrum.be

   Er is materiaal voorhanden met betrekking tot educatie rond internationale opvoeding en interculturele vorming. Voor advies, ondersteuning en vorming kan je eveneens een beroep doen op het WIO.
    
  • Cocosnet
   Netwerk van 9 documentatiecentra van ngo's voor ontwikkelingssamenwerking en vzw's die werken rond het Zuiden, Noord-Zuid relaties, internationale politiek of de multiculturele samenleving. In hun databanken kan je onder andere zoeken op Nederlands voor anderstaligen en intercultureel onderwijs.

 3. Andere organisaties in Vlaanderen die met diversiteit bezig zijn
  Er zijn verschillende organisaties die hiermee bezig zijn:

  Een meer uitgebreide lijst met links is te vinden op de website van het Steunpunt Diversiteit en Leren

 4. Kansarmoede
  Informatie over kansarmoede kan je vinden op de website van Welzijnszorg.
   
 5. School en ouders
  Uitgebreide informatieover ouderparticipatie en NT2-onderwijs, is te vinden op de website School & Ouders van het Centrum voor Taal en Onderwijs.

GOKnieuws

Laatste GOKschrift
GOKschrift 13 is uit. 

2008 Steunpunt GOK - auteursrecht & disclaimer - contact